เราใช้พลังของดนตรีเพื่อฝึกฝน Changemakers เชิงบวก

พลังแห่งเสียงเพลง Sounds of Change ฝึกฝนผู้คนที่ทำงานกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทาย

เราใช้พลังของดนตรีเพื่อฝึกฝน  สำหรับคนเหล่านี้ คำพูดมักไม่เพียงพอที่จะแสดงออก เพื่อรับมือกับอารมณ์หนักอึ้งและรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง จำเป็นต้องมีวิธีการอื่น ดนตรีผูกมัดผู้คนและเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการแสดงออกถึงความเป็นตัวคุณในแบบที่แตกต่างจากคำพูด การทำดนตรีช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และดึงดูดจินตนาการ

การแต่งและสร้างสรรค์ดนตรีนำไปสู่การค้นพบความเป็นไปได้อื่นๆ และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลไกการเผชิญปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ยังปลุกความเข้าใจว่ามีโอกาสสร้างอนาคตอยู่เสมอ แม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในกลางสงคราม เมืองที่ถูกทำลายล้าง หรือในค่ายผู้ลี้ภัย

แนวทางเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง พลังแห่งดนตรี เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายโดยใช้กระบวนการทางดนตรีที่สร้างสรรค์ กระบวนการเหล่านี้ดึงดูดจินตนาการของแต่ละคนและกลุ่ม คำว่า กระบวนการดนตรีที่สร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการปฏิบัติทางดนตรีที่สร้างสรรค์ร่วมกัน

โดย Peter Renshaw (Renshaw, 2011, ‘Working Together’) การแต่งเพลง (ใหม่) ในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งผู้คนสามารถแบ่งปันประสบการณ์ พลัง และความหวัง จะนำชั้นที่ลึกกว่ามาสู่ผลงานดนตรี เพลงประกอบสะท้อนถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและความสามัคคีของกลุ่ม

  • ด้วยการใช้กระบวนการเหล่านี้ ผู้คนจะส่งเสริมซึ่งกันและกันในการทำงานร่วมกัน

ซึ่งจะสร้างรังสำหรับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงได้ ในการทำเช่นนั้น คุณสามารถสำรวจว่าคุณเป็นใคร ใครคือ “คนอื่น” และคุณสัมพันธ์กับโลกรอบตัวคุณอย่างไร กระบวนการทางดนตรีที่สร้างสรรค์ยังสนับสนุนความเข้าใจว่ามีโอกาสที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างอนาคตอยู่เสมอ แม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยหรือเมืองที่ถูกทำลาย นอกจากนี้ การทำดนตรีเป็นวาล์วหลบหนีทางอารมณ์ที่สำคัญ เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเมื่อคุณประสบกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ คำพูดมักจะไม่เพียงพอที่จะแสดงความเป็นตัวคุณ

  • เทคนิคที่ใช้โดยเสียงของการเปลี่ยนแปลง

เรามุ่งเน้นที่ พัฒนาความตระหนักทางอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น การสร้างพื้นที่สนุกสนานเพื่ออำนวยความสะดวกในการด้นสดและการจัดกลุ่ม พิพากษาล่าช้า การฟังและการแสดงออกอย่างกระตือรือร้น ทำงานร่วมกันผ่านการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดและไม่ใช้ความรุนแรง

ผู้ฝึกสอน Sounds of Change ของเราตั้งใจที่จะส่งเสริมความปลอดภัยและความยืดหยุ่น ตลอดจนตอบสนองต่อช่วงเวลาและมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา โดยการกระทำตามแนวทางนี้ พวกเขาจะกลายเป็นแบบอย่างสำหรับผู้เข้าร่วม ค่านิยมหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับบริบทของสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เมื่อออกแบบโปรแกรมแต่ละโปรแกรม เราจะพิจารณาความต้องการของคนในท้องถิ่นและองค์กร ตอบสนองและปรับตัวเมื่อเซสชันดำเนินไปและมีการดำเนินไปตามขั้นตอนและมีการสำรวจวักผลอย่างเป็นระยะและผลมักออกมาในเชิงบวกมากกว่า

 

สนับสนุนโดย    ทางเข้า UFABET ภาษาไทย

ดนตรีสามารถปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเราได้หรือไม่

ดนตรีช่วยเพิ่มอารมณ์และความเป็นอยู่ที่ดีของเรา และดนตรีบำบัดอาจช่วยในระหว่างการรักษาภาวะสุขภาพบางอย่างได้

ดนตรีสามารถปรับปรุงสุขภาพ เวลาเป็นเรื่องยาก บรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบัน สงคราม ผลกระทบของภาวะโลกร้อน ความไม่เท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบ และความท้าทายด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจจากโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยในโลกและคุณภาพชีวิตของเรา

หวังว่าเราแต่ละคนจะพบช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายและเปลี่ยนความคิดของเราให้ห่างไกลจากข่าวประจำวันที่ยากลำบากได้ชั่วคราว สำหรับคนจำนวนมาก ดนตรีสามารถมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงนั้น แม้จะเพิ่มขึ้นทีละน้อยก็ตาม

ดนตรีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราอย่างไร เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิจัยได้ศึกษาผลกระทบของการแทรกแซงทางดนตรีที่มีต่อคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

และพยายามตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยเปลี่ยนไปสู่การปลดปล่อย การผ่อนคลาย และการฟื้นฟูสมรรถภาพ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (การศึกษาการศึกษา) เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าการใช้สิ่งแทรกแซงทางดนตรี (การฟังเพลง การร้องเพลง และดนตรีบำบัด) สามารถสร้างการพัฒนาสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญ และการปรับปรุงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายของ ชีวิต. ในขณะที่นักวิจัยพบว่ามีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตทางจิตใจ พวกเขาไม่พบการแทรกแซงหรือ “ปริมาณ” ของดนตรีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

ความซับซ้อนของดนตรี ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ซับซ้อนจากหลากหลายวัฒนธรรม ด้วยประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายและความต้องการด้านสุขภาพกายและใจ ความเชื่อมโยงของเรากับดนตรีเป็นเรื่องส่วนตัวมาก ความสัมพันธ์ของเรากับดนตรีอาจเป็นการเต้นที่สวยงาม เปราะบาง และมักจะซับซ้อน ซึ่งเปลี่ยนจากช่วงเวลาหนึ่งไปอีกช่วงเวลาหนึ่งตามอารมณ์ ความชอบ สถานการณ์ทางสังคม และประสบการณ์ที่ผ่านมา มีหลายครั้งที่ดนตรีสามารถส่งผลที่ชัดเจนและทันทีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเรา:

ผ่อนคลายช่วงการเปลี่ยนภาพเพื่อเข้าสู่โหมดสลีปด้วยเพลย์ลิสต์ที่ผ่อนคลาย หาแรงจูงใจในการออกกำลังกายด้วยการฟังเพลงแดนซ์มันส์ๆ ช่วยระบายอารมณ์ด้วยการร้องเพลง เชื่อมต่อกับผู้อื่นโดยเข้าร่วมการแสดงดนตรีสด

ดนตรีสามารถใช้เป็นเครื่องมือบำบัดได้อย่างไร ดนตรีบำบัดเป็นวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพที่จัดตั้งขึ้นซึ่งใช้การแทรกแซงทางดนตรีตามหลักฐานเพื่อกำหนดเป้าหมายการดูแลสุขภาพเพื่อการบำบัด ดนตรีบำบัดเกิดขึ้นระหว่างผู้ป่วย (และอาจเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยและ/หรือครอบครัว) กับนักบำบัดโรคทางดนตรีที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรดนตรีบำบัดระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตที่ได้รับการรับรอง

นักบำบัดด้วยดนตรีใช้การแทรกแซง (การร้องเพลง การสำรวจเครื่องดนตรี การแต่งเพลง การเคลื่อนไหว การสร้างดนตรีดิจิทัล และอื่นๆ) และการเปิดกว้าง (การฟังเพลง ภาพที่มีการนำทางด้วยดนตรี การสร้างรายการเพลง หรือการสนทนาทางดนตรีและการระลึกถึง) และสร้างเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายบางอย่างอาจรวมถึงการลดความวิตกกังวล อารมณ์ของคุณลดลง การรับรู้ความเจ็บปวดลดลงระหว่างการรักษามะเร็งหรือการรักษาพยาบาลอื่นๆ การเพิ่มการแสดงออก การค้นหาแรงจูงใจ และอื่นๆ อีกมากมาย แนวทางในการใช้ดนตรีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประเภทนี้ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคุณ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว และนักบำบัดด้วยดนตรีสามารถช่วยคุณค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์เฉพาะ

 

สนับสนุนโดย    ทางเข้า ufabet ภาษาไทย

การปลูกฝังในการศึกษาที่ควร

การเงินส่วนบุคคล บัตรเครดิตและอัตราดอกเบี้ยและการจัดอันดับเครดิตและบัญชีเกษียณและทำไมคุณควรเริ่มออมเช่น $ 100 ต่อสัปดาห์เมื่อคุณอายุ 18 ปีเพราะเมื่อคุณอายุ 50 คุณจะเป็นเหมือนมหาเศรษฐีสี่เท่าอย่างจริงจัง ดอกเบี้ยทบต้นจะครองโลก ทำไมฉันไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยจนกระทั่งฉันอายุ 24 ปี

การปลูกฝังในการศึกษา เหตุใดจึงสำคัญเนื่องจากครัวเรือนชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยมีหนี้บัตรเครดิตมากกว่า 15,000 ดอลลาร์2 เนื่องจาก 36% ของคนอเมริกันที่ทำงานไม่มีเงินออมไว้สำหรับการเกษียณอายุ3 เพราะมีวิดีโอนี้อยู่ หมายเหตุหากคุณจะเลือกแท่งช็อกโกแลตมากกว่าเงิน และไม่เข้าใจว่าทำไมการตัดสินใจครั้งนี้จึงแย่ พบกับฉันที่เชิงอรรถนี้ เราต้องคุยกัน

หากการจัดการเงินของคุณเองคือโรงเรียน ประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ จะนั่งรถชอร์ตบัสและล้มเหลว รวมถึงการลาออกโดยสิ้นเชิง การไม่รู้หนังสือทางการเงินนี้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆ เพราะถ้าคุณอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยคนที่ซื้อขยะจำนวนมากที่พวกเขาไม่สามารถจ่ายได้ เกษียณโดยไม่มีเงินออม เจ็บป่วยและไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้

นั่นทำให้พวกเราทุกคนแย่ คุณรู้ไหม เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ ความสัมพันธ์ การสื่อสารความรู้สึกของคุณโดยไม่โทษหรือตัดสินซึ่งกันและกัน วิธีสังเกตพฤติกรรมบงการและตัดออก ขอบเขตส่วนบุคคลและไม่ถูกผลักไส การสนทนาอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องเพศและความสัมพันธ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับความรัก ยินยอม “Fuck Yes” และประสบการณ์ของชายและหญิงแตกต่างกันอย่างไร

โดยพื้นฐานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราส่วนใหญ่เรียนรู้จากการเลิกรากันอย่างเจ็บปวดหลังจากการเลิกราอย่างระทมทุกข์ เหตุใดจึงสำคัญเพราะเมื่อคุณอยู่บนเตียงที่กำลังจะตายด้วยโรคมะเร็งเปลือกถั่ว คุณไม่ได้คิดว่านโปเลียนมีความกระตือรือร้นในรัสเซียอย่างไร หรือการฟื้นฟูสมัยเมจิได้เปลี่ยนโฉมหน้าของภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียโดยสิ้นเชิง หรือสารประกอบอินทรีย์ที่สมคบคิดกันอย่างไร สมองของคุณเน่า

คุณกำลังคิดถึงคนที่คุณรักในชีวิตและคนที่คุณรัก หลายสิ่งหลายอย่างสร้างชีวิตที่มีความสุข แต่มีบางสิ่งที่มีอิทธิพลและผลกระทบมากพอๆ กับความสัมพันธ์ของเรา5 เรียนรู้ที่จะไม่สะดุดผ่านสิ่งเหล่านั้นเหมือนคนขี้เมา และวิธีควบคุมอารมณ์และความสนิทสนมของคุณอย่างมีสติ อาจเป็นชุดทักษะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมา

เพราะเราไม่ได้แค่พูดถึงวิธีทำให้ภรรยามีเซ็กส์และมีเวลาเซ็กซี่เท่านั้น เรากำลังพูดถึงความสัมพันธ์แบบทุน วิธีเป็นเพื่อนที่ดี วิธีที่จะไม่ปฏิบัติต่อครอบครัวของคุณเหมือนหมาบ้า วิธีจัดการกับความขัดแย้งในที่ทำงาน วิธีรับผิดชอบต่ออารมณ์และปัญหาและโรคประสาทของคุณเองโดยไม่ต้องลาก ส่วนที่เหลือของโลกลงกับคุณ ในฐานะมนุษย์ เราเป็นสัตว์สังคมโดยพื้นฐาน เราไม่ได้อยู่ในสุญญากาศ เราไม่สามารถ ความผูกพันทางสังคมของเราประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างแห่งชีวิตของเรา คำถามคือ คุณทำจากไหมเรียบหรือโพลีเอสเตอร์ราคาถูก

 

สนับสนุนโดย.  ทางเข้า UFABET ภาษาไทย

บทเรียนชีวิตที่ฉันเรียนรู้จากวิล สมิธ

เคล็ดลับคือคุณกัดมากกว่าที่คุณสามารถเคี้ยวได้ จากนั้นคุณก็เคี้ยวมัน ในปีพ.ศ. 2561 ฉันเขียนหนังสือสามเล่มพร้อมกัน หนังสือของฉัน เรียนรู้จากวิล สมิธ ทุกอย่างเป็นเรื่องเหลวไหล หนังสือเกี่ยวกับความหวัง ต้นฉบับที่ได้ยิน ความรักไม่เพียงพอและทำการวิจัยและสัมภาษณ์หนังสือ Will, Will มันเป็นวัน 12 ชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาประมาณเก้าเดือนติดต่อกัน

ฉันเป็นระเบียบ ในยุค 90 วิลล์เคยทำภาพยนตร์ อัลบั้ม และรายการทีวีไปพร้อม ๆ กันทุกปีเป็นเวลาหกปีติดต่อกัน วันหนึ่งฉันจึงถามเขาว่า คุณทำได้อย่างไร

ฉันทำหนังสือสามเล่มและรู้สึกเหมือนกำลังจะตายที่นี่ คุณเก็บมันไว้ได้นานขนาดไหน ฉันรู้สึกเหมือนฉันกัดมากกว่าที่จะเคี้ยวที่นี่ เขายิ้มและพูดว่าเคล็ดลับคือคุณกัดมากกว่าที่เคี้ยวได้แล้วคุณก็ยังเคี้ยวมัน จิตใจของคุณเชื่อเสมอว่าสามารถทำได้น้อยกว่าที่ทำได้จริง มันจะบอกคุณว่ามันมากเกินไป ที่จะหยุด หยุดพัก ยกเลิกสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น แต่จิตใจของคุณจะโกหกคุณเพื่อให้คุณตัวเล็ก

วันนี้หนังสือทั้งสามเล่มออกและประสบความสำเร็จ และฉันรู้สึกราวกับว่าฉันสามารถเคี้ยวได้มากกว่าที่เคย ไม่มีคำว่าแค่ธุรกิจหรอกทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัว หากคุณเคยใช้เวลากับ Will มากพอ ในที่สุด คุณจะได้ยินเขาโวยวายเกี่ยวกับคนที่พูดว่ามันก็แค่เรื่องธุรกิจ ไม่มีอะไรเป็นแค่ธุรกิจเขาจะตะโกน ไม่มีสิ่งนั้น ทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัว พนักงานที่คุณปล่อยมีครอบครัว มีเพื่อน มีความไม่มั่นคง และตัวตนที่คุณกำลังก่อกวน บทภาพยนตร์ที่คุณกำลังถ่ายทอดนั้นมีความหวังและความฝันของใครบางคนติดอยู่กับมันเป็นเวลาหลายปี เพื่อนที่คุณยุ่งเกินกว่าจะโทรกลับนั้นพึ่งพาคุณ พวกเขาห่วงใยคุณ

ประเด็นของวิลล์ไม่ใช่ว่าคุณควรตอบว่าใช่กับทุกสิ่ง ประเด็นของเขาคือถ้าคุณต้องปฏิเสธใครซักคน  ทางเข้า UFABET ภาษาไทย   ให้พูดอย่างมีศักดิ์ศรีและให้เกียรติ แม้ว่าคุณกำลังจะทำลายความฝันของใครบางคน คุณก็สามารถทำได้ในแบบที่ยังคงให้เกียรติความฝันเหล่านั้น การปฏิเสธควรมาพร้อมกับความเห็นอกเห็นใจและความเอื้ออาทรไม่ใช่การปลดออกอย่างเย็นชา เพราะมันไม่ใช่ “แค่ธุรกิจ” มันเป็นเรื่องส่วนตัวเสมอ

สำหรับฉัน มันไม่ชนะจริง ๆ เว้นแต่ผู้คนจะมีความสุขที่ฉันชนะ ในธุรกิจการแสดงและความบันเทิง

มีหลายวิธีที่จะทำให้ผู้คนเสียหาย ทำลายชื่อเสียงของใครบางคน หรือขโมยความคิดของพวกเขา หลายคนยอมจำนนต่อสิ่งล่อใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อก้าวไปข้างหน้า ในอาชีพการงานของฉัน มันค่อนข้างง่ายที่จะก้าวไปข้างหน้าเพียงแค่พูดจาไร้สาระกับสิ่งที่เป็นไวรัสยอดนิยมที่กำลังเกิดขึ้น อันที่จริง

สื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ได้ปรับรูปแบบธุรกิจของตนให้เหมาะสม โดยมุ่งเป้าไปที่การเอาชนะผู้อื่น ผลที่ได้คือสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เป็นพิษซึ่งไม่มีใครชอบหรือไว้ใจใครเลย แต่จากคำจำกัดความของความสำเร็จของ Will ไม่มีบริษัทหรือผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง แน่นอนว่าพวกเขาประสบความสำเร็จ

แต่คนทั้งโลกไม่พอใจความสำเร็จของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่ที่นั่นนาน วิลล์ได้นิยามความสำเร็จใหม่ให้กับตัวเองว่าคือการชนะในแบบที่คนอื่นพอใจกับความสำเร็จของเขา นี่ไม่ได้หมายความถึงความเป็นเลิศเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความใจกว้างด้วย มันเหมือนกับว่าเมื่อฝูงชนต่อต้านจะทำให้ Michael Jordan ยืนปรบมือ

หรือเมื่อเพื่อนนักกอล์ฟแสดงความยินดีกับ Tiger Woods ในการยิงของเขา หรือคุณรู้ไหมว่าเมื่อยอมรับนักการเมืองมักพูดสิ่งที่ดีเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม มันเป็นมาตรฐานของความสำเร็จและความเป็นเลิศที่สูญเสียไปอย่างกว้างขวางและฉันขอบอกว่าเราต้องการกลับคืนมา

เรียนออนไลน์ ติดเทรนทวิตเตอร์เปิดเรียนวันแรกปัญหาเพียบ 

      จากการที่รัฐบาลออกมาประกาศให้ทดลองการเรียนผ่านทางระบบออนไลน์โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เดือนพฤษภาคมพศ 2563 โดยช่องทางการเรียนออนไลน์นั้นมีทั้งผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงผ่านทางทีวีดิจิตอลซึ่งมีการกำหนดช่องไว้ให้นักเรียนได้เข้าไปชมเรียบร้อยแล้วว่าชั้นไหนต้องดูช่องไหนหลังจากที่มีการเปิดเรียนวันแรกนั้นพบว่ามีคนพูดถึงการเรียนออนไลน์วันแรกกันอย่างกว้างขวาง

โดยผู้ปกครองหลายคนได้มีการถ่ายรูปลูกๆของตนในการนั่งเรียนออนไลน์ผ่านทางทีวีซึ่งในชั่วโมงแรกเด็กๆก็จะดูขยันเรียนกันเป็นอย่างดีแต่หลังจากนั้นก็จะมีภาคต่อมาซึ่งจะเป็นภาพเด็กๆนอนหลับอยู่ที่หน้าจอทีวีกันซะเป็นส่วนใหญ่รวมถึงมีคนออกมาพูดถึงระบบการทำงานผ่านทางคอมพิวเตอร์ว่าเมื่อเข้าไปดูการเรียนออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์นั้นระบบการเรียนออนไลน์กับร่มและไม่เสถียรภาพเท่าที่ควรซึ่งการเรียนในครั้งแรกนั้นถือว่าสอบไม่ผ่านเป็นอย่างมากผู้ปกครองหลายคนต้องเสียเงินไปซื้อทีวีเสียเงินซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูกเพื่อให้มาเรียนออนไลน์เพียงแค่ระยะเวลาแค่ 1 เดือนเท่านั้นซึ่งหลายคนออกปากบ่นว่าไม่คุ้มผู้ปกครองหลายคนต้องไปกู้เงินคนอื่นมาเพื่อที่จะให้ลูกตนเองได้มีการเรียนออนไลน์ได้เหมือนกับเด็กคนอื่นสำหรับเรื่องนี้นั้นทางโฆษกรัฐบาลเองก็ได้ออกมาชี้แจง

ว่าการเรียนออนไลน์ที่มีให้นักเรียนเรียนในช่วงเวลานี้นั้นเป็นการเรียนแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นซึ่งเมื่อสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสดีขึ้นสามารถควบคุมได้ทางรัฐบาลก็จะมีการให้เด็กนักเรียนทุกคนกลับไปเรียนที่โรงเรียนตามเดิม และทางโฆษกรัฐบาลยังได้ออกมาพูดถึงเรื่องปัญหาที่กำลังประสบกันอยู่ในขณะนี้เรื่องของอุปกรณ์การเรียนต่างๆหรือพื้นที่บางพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้

และยังพูดถึงเรื่องของภาระที่ผู้ปกครองจะต้องมีการคอยดูแลและรับผิดชอบมากขึ้นหลังจากที่เปิดให้มีการเรียนออนไลน์นั้นทางโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าจะนำข้อมูลดังกล่าวมาทำแบบสำรวจและหาแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมครึ่งหนึ่งทางโฆษกรัฐบาลยังบอกอีกด้วยว่าการเรียนผ่านทางระบบออนไลน์นั้น

จะเป็นการช่วยในเรื่องของการลดเวลาเรียนในห้องเรียนซึ่งเป็นการช่วยปกครองทางอ้อมในการลดภาระของผู้ปกครองที่จะต้องตื่นแต่เช้าไปส่งลูกที่โรงเรียนและยังช่วยในเรื่องของปัญหาการจราจรได้ดีอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามปัญหานี้หากมีการสร้างผลกระทบให้กับประชาชนอย่างมากก็อาจจะต้องให้ประชาชนอดทนไปก่อนเมื่อผ่านสภาวะการระบาดของโควิดได้เมื่อไหร่ก็น่าจะมีการกลับมาพิจารณาเรื่องการกลับไปเรียนที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งแน่นอน

 

สนับสนุนโดย.     ทางเข้า UFABET ภาษาไทย

ประเพณีวิ่งควาย

“ประเพณีวิ่งควาย” ประเพณีประจำท้องถิ่นอันขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรี ประเพณีดังกล่าวมีการปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ประเพณีนี้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลา100 กว่าปีมาแล้ว เรียกได้ว่าไม่มีคนชลบุรีคนใดที่จะไม่รู้จักประเพณีวิ่งควาย มีต้นกำเนิดประเพณีมาจากความเชื่อของชาวบ้าน ว่าถ้าหากควายของตนเจ็บป่วยจะต้องนำไปบนกับเทพารักษ์ และถ้าควายของตนหายป่วยแล้วจะต้องนำควายไปวิ่งแก้บน ในปีต่อๆมาชาวบ้านจึงนำควายออกมาวิ่งตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้ควายของตนต้องเจ็บป่วย

อีกทั้งยังเชื่อกันว่าถ้าปีไหนไม่นำควายออกมาวิ่งจะมีโรคระบาดเกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการวัดความแข็งแรงของควายว่าควายของใครมีความแข็งแรงมากกว่ากัน อีกทั้งยังเป็นการประชันโฉมความสวยงามของควายแต่ละตัวไปในตัว โดยประเพณีนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มักจะจัดในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งก็คือวันก่อนออกพรรษา 1 วัน

การจัดประเพณีดังกล่าวก็เพื่อเป็นการทำขวัญควายและให้ควายได้พักผ่อนหลังจากที่ทำนามาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อควายที่มีบุญคุณต่อชาวนา และยังเป็นวันที่ชาวบ้านจะได้มาพบปะ ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานด้วย 

ในปัจจุบันนี้มีขั้นตอนในการดำเนินประเพณีคือ เจ้าของควายจะตกแต่งควายของตนเองอย่างวิจิตรงดงามด้วยดอกไม้ ผ้าแพรหลากสี เหมือนเป็นการแต่งตัวให้ควาย ซึ่งมีการตกแต่งควายในหลายแบบมาก ไม่ว่าจะเป็นแต่งแบบอินเดียแดง แต่งแบบชาวเขา แต่งแบบเจ้าหญิงเจ้าชาย เป็นต้น แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของควาย

เมื่อเสร็จแล้วเจ้าของก็จะนำควายของตนเองไปวิ่งแข่งกัน โดยเจ้าของจะทำหน้าที่เป็นผู้ขี่หลังควายเพื่อควบคุมควายไปด้วย ระหว่างที่ขี่หลังควายก็อาจจะสร้างความสนุกสนานด้วยท่าทางการขี่หลังควายที่แปลกๆ หรืออาจจะมีกรณีที่เจ้าของลื่นตกจากหลังควายก็สร้างความตลกขบขันให้แก่ผู้ชมได้อย่างมาก และปัจจุบันได้มีการเพิ่มการประกวดสุขภาพของควาย ประกวดการแต่งตัวควายเพิ่มมาด้วย เพื่อจะสร้างบรรยากาศงานประเพณีให้มีความครื้นเครงสนุกสนานยิ่งขึ้น

ถึงแม้ประเพณีวิ่งควายจะมีการเพิ่มการประกวดต่างๆเข้ามาเพื่อสร้างความสนุกสนานยิ่งขึ้น แต่ถึงอย่างไร วัตถุประสงค์ของการจัดประเพณีวิ่งควายขึ้นมาก็ยังไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อควายที่ช่วยทำนามาหลายวันหลายเดือน เพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณต่อควายที่ช่วยให้ชาวนาได้มีผลผลิตออกไปขาย ให้ได้มีเงินมีกินมีใช้

และให้ควายของตนได้สนุกสนานพักผ่อนบ้าง ได้แต่งตัวสวยๆงามๆ เพื่อสร้างความสุขให้ควายไปในตัว และยังเป็นเหมือนการแสดงความสามัคคีและความรักของคนที่มีต่อควาย รวมถึงความรักต่อควายที่มีต่อเจ้าของด้วย เพราะเหตุผลเหล่านี้เองจึงทำให้ประเพณีวิ่งควายยังมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน และยังคงเป็นเพณีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอยู่สืบไป

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้า ufabet ภาษาไทย

ผัดเปรี้ยวหวาน

ผัดเปรี้ยวหวาน

ผัดเปรี้ยวหวาน มีใครชอบกินผัดหลากหลายสีบ้าง  ใช่ค่ะผัดเปรี้ยวหวานซึ่งดิฉันนั้นชอบการกินและอาหาร และประกอบอาหารเปรี้ยวหวานอย่างมากซึ่งผัดเปรี้ยวหวานนั้นมีหลากหลายอย่างในการผัดอย่างมากเพราะว่าเรานั้นจะผัดเปรี้ยวหวานเป็นหมูหรือว่ากุ้งปลาหมึกหรือว่าไก่ นอกจากนี้การผักเปรี้ยวหวานนั้นสามารถทำให้เด็กนั้นกินได้แถมให้เด็กนั้นกินในการกินผักเพราะว่ารสชาตินั้นไม่ได้มีรสชาติเผ็ด 

ซึ่งว่ารสชาตินั้นจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเอาเป็นว่าเรานั้นมาลงมือทำกันดีกว่าซึ่งวันนี้เรานั้นจะมาทำผัดเปรี้ยวหวานหมู  ซึ่งเราให้นึกภาพนะเนื้อหมูคุกเค้ากับผักหลากหลายสีสัน  และมีแตงกวา  หอมใหญ่  พริกฝรั่ง  มะเขิเทศ  และสับปะรด  สิ่งที่เป็นหัวใจหลักเลยคือซอส สูตรเด็ด  

ส่วนผสมในการผัดเปรี้ยวหวาน 

กระเทียมสับ   เนื้อหมูหั่น   สับปะรด   แตงกวา   หอมใหญ่    พริกฝรั่งเหลือง   มะเขือเทศ   ต้นหอม   ซอสมะเขือเทศ   น้ำตาลทราย  เกลือป่น  น้ำเปล่า   น้ำมันพืช  

  1. ตั้งกระทะจนร้อนจากนั้นใส่กระเทียมเจียวลงไปผัดจนกระเทียมนั้นชอบเหลือง  จากนั้นเราก็ใส่หมูลงไปในพัดพร้อมกับกระเทียมที่เราพัดไว้ในกระทะ  
  2. จากนั้นเราก็ใส่สับปะรด  แตงกวา  หอมใหญ่  พริกฝรั่ง  ต้นหอม  และเมือเขือเทศลงไปผัดจนสุก   
  3.  ปรุงรสด้วนซอสมะเขือเทศ น้ำตาลทราย  และเกลือป่น ใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยผัดให้เข้ากันจากนั้นเราก็ปรุงรสตามที่เรานั้นชอบ  พร้อมเสิร์ฟ

เห็นไหมค่ะว่าการทำผัดเปรี้ยวหวานนั้นทำได้ไม่อยากอย่างที่คิดเพียงแค่เรานั้นเตรียมของและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อที่เรานั้นจะทำ ไม่ใช่ว่าแค่ว่ามีแค่มะเขือเทศอย่างเดียวเรานั้นต้องเตรียมของและอุปกรณ์นั้นให้ครบเพื่อที่จะไดทำกินในครอบครัว 

ผัดเปรี้ยวหวานไก่  

ถ้าเนื้อหมูนั้นแพงเกินไปเรานั้นก็กลับมากินไก่ซึ่งบางคนนั้นก็ไม่กินหมูเราก็เปลี่ยนจากหมูนั้นมาเป็นไก่แทนซึ่งสูตรนี้เรานั้นหั่นไก่แบบที่เรานั้นต้องการได้ ส่วนผสมนั้นก็หั่นจากชิ้นตามที่เรานั้นต้องการซึ่งอันนี้เรานั้นก็สามารถที่จะทำให้เด็กๆนั้นกินได้ด้วย  

ส่วนผสมผัดเปรี้ยวหวาน 

กระเทียมไทยสับสักประมาณ 10 กลีบ         เนื้ออกไก่     สับปะรด   แตงกวา    หอมใหญ่   พริกฝรั่งแดง  

มะเขือเทศ     ซอสมะเขือเทศ   น้ำตาลทราย  เกลือป่น  น้ำเปล่า  น้ำมันพืช  

วิธีทำผัดเปรี้ยวหวานไก่  

  • เจียวกระเทียมสับที่เตรียมไว้นั้นลงในกระทะจากนั้นเจียวให้หอมเหลือง  จากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไป จากนั้นเราก็ผัดจนสุก  
  • จากนั้นเราก็ใส่สับปะรด แตงกวา  หอมใหญ่  พริกฝรั่งและมะเขือเทศใส่ลงไปจากนั้นเราก็ผัดจนสุก
  • ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศ จากนั้นเราก็ใสน้ำตาลทรายลงไป  และเกลือนิดหน่อย และใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึง จากนั้นเราก็พัดให้เข้ากัน หลังจากนั้นเราก็ชิมรส และปรุงรสตามที่ชอบ  จากนั้นเราพร้องเสิร์ฟ

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทางเข้า ufabet ภาษาไทย