ZEN MIND การจดจ่อกับสิ่งเดียว

ZEN MIND การจดจ่อกับสิ่งเดียว

ZEN MIND การจดจ่อกับสิ่งเดียว  จุดประสงค์ของการพูดของฉํน ไม่ใช่เพื่อที่จะให้เธอมีความเข้าใจในเชิงปัญา แต่เพื่อแสดงความชื่นชมกับการปฏิบัติเซนของเรา การสามารถนั่งซาเซนกับพวกเธอเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดามากๆแน่นอน ทุกสิ่งที่เราทำอยู๋เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดา เพราะชีวิตของเราเองก็เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้ว

พระพุทธองค์ตรัสว่า การรู้ในคุณค่าของชีวิตมนุษย์ของเจ้า นั้นช่างหาได้ยากพอกับขี้ดินในเล็บมือ เธอคงรู้ว่าขี้ดินมักจะหลุดร่วงไม่ค่อยติดเล็บ ชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่หายากและน่าอัศจรรย์ เวลาที่ฉันนั่งซาเซน ฉันอยากจะนั่งไปตลอดกาล แต่ฉันต้องพยายามทำให้ตัวเองปฏิบัติอย่างอื่นด้วย เช่น ท่องพรุสูตร หรือคำนับ และ เมื่อฉันคำนับ ฉันจะคิดว่า นี่ช่างมหัศจรรย์จริงๆ แต่ฉันก็ต้องเปลี่ยนการปฏิบัติอีก เพื่อไปท่องพระสูตร เพราะฉะนั้น จุดประสงค์ของการพูดของฉันคือการแสดงความขอบคุณเท่านั้นเอง ไม่มีอื่นใด วิถีของเรา ไม่ใช่การนั่งซาเซนเพื่อให้ได้อะไรบางอย่าง แต่เพื่อแสดงออกถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเรา นี่คือการหฏิบัติเซนของเรา

ถ้าเธอต้องการแสดงออกถึงตัวเธอ ธรรมชาติที่แท้จริงของเธอ ก็ควรจะมีวิธีที่เป็นธรรมชาติและเหมาะสมในการแสดงออก แม้แต่การโยกตัวซ้ายขวาขณะที่เธอนั่งหรือลุกจากซาเซนก็เป็นการแสดงออกถึงตัวเธอ ไม่ใช่การเตรียมตัวปฏิบัติหรือการผ่อนคลาย หลังจากหฏิบัติแล้ว แต่เป็นส่วนหนึ่งในการหฏิบัติ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องทำเหมือนกับว่าเรากำลังเตรียมตัวเพื่ออะไรอื่น ชีวิตประจำวันของเธอก็ควรเป็นเช่นนี้ด้วย

ท่านโดเกนบอกว่า การทำอาหารไม่ใช่การเตรียมอาหาร แต่เป็นการปฏิบัติ การทำอาหารไม่ใช่แค่การเตรียมอาหารให้กับใครบางคนหรือตัวเธอเอง แต่เป็นการแสดงถึงความจริงแท้ของเธอ เพราะฉะนั้น เมื่อทำอาหาร เธอจะต้องแสดงออกถึงตัวเธอของกิจกรรมในครัว เธอต้องให้เวลากับตัวเองมากๆ ต้องจดจ่อกับการทำอาหารโดยไม่มีสิ่งอื่นในใจ และไม่คาดหวังสิ่งใด ต้องทำอาหารอย่างเดียวเท่านั้น นี่คือการแสดงความจริงแท้อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ การนั่งซาเซนด้วยวิธีนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่การนั่งก็ไม่ใช่วิถีทางเดียวของเรา ไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ตาม มันจะต้องเป็นการแสดงออกถึงกิจกรรมที่ทำอย่างลึกซึ่ง

 

สนับสนุนโดย  Gclub ฟรี 100