หมดไปหลายแสนล้านแผนจัดการน้ำไปไม่ถึงฝั่ง

หมดไปหลายแสนล้าน ซึ่งต้องบอกเลยว่าน้ำในปี 2554 เป็นน้ำท่วมใหญ่มีการจัดทำแผนจัดการน้ำมาหลายสิบปีหลายคนก็ย้อนกลับไปถามว่าแผนจัดการน้ำเสร็จปีไปถึงไหนกันแล้วอย่างไร เพราะทุกคนรับรู้รับทราบว่ามีการใช้เม็ดเงินเป็นจำนวนหลักแสนล้านบาท 

แต่จนถึงวันนี้ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้นทุกคนก็เข้ามาถามหาเหมือนกันแล้วแผนที่ทำที่จ้างที่ศึกษาจำได้ว่าเมื่อปี 54 ตอนน้ำท่วมใหญ่คุยกันใหญ่โตมากเราจะมีแผนจัดการน้ำเราจะเห็นเส้นทางน้ำทั้งประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ตะวันออกตะวันตกจะต้องไปทางไหนอย่างไรจะต้องบายพาสน้ำไปตรงไหนจะต้องทำพื้นที่แก้มลิงอยู่ตรงไหนเรารู้ปริมาณน้ำเยอะขนาดนี้จะตั้งกระจายน้ำกันอย่างไร 

ดูเหมือนที่ผ่านมาเราจะได้ยินการพูดถึงแผนการจัดการน้ำกันเยอะแต่การที่เอาแผนมาแอคชั่นนั้นมันอยู่ตรงไหนก็คงจะต้องไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากเราย้อนกลับไปดูตัวแผนการบริหารจัดการน้ำ20 ปีก็จะมีบางส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ซึ่งตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 125,162 โครงการ งบประมาณในส่วนนี้มีจำนวนอยู่ที่ 314,182 ล้านบาท แผนจัดการน้ำแผนล่าสุดที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันและดำเนินการไปแล้วและผลที่เกิดขึ้นนั้นเขาได้ระบุเอาไว้แบบนี้ สามารถที่จะสร้างแหล่งและมีที่กักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,138 ล้านลูกบาศก์เมตร 

โดยมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ตรงส่วนนี้ประมาณ 2 ล้าน 2 แสนครัวเรือนด้วยกันและยังไม่นับรวมอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางนั้นต่างๆปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติต่างๆระบบป้องกันเมืองชุมชนหลายพื้นที่เขื่อนป้องกันตลิ่งก็มีหลากหลายโครงการทีเดียว 

แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของปี 2565 ก็ต้องไปดูกรมชลประทานเขาก็มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของน้ำเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเราจะคิดถึงกรมชลประทานเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปทั้งสิ้น771,743ล้านบาท

หากเทียบกับงบประมาณถือว่าปี 2565 กรมชลประทานได้งบประมาณเพิ่มขึ้นมา ร้อยละ 4.1 คิดเป็นเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นก็ 3,036 ล้านบาทแล้วถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็มากถึงร้อยละ 70 ของงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ซึ่งตัวงบประมาณตอนนี้ก็ถูกจัดสรรขึ้นมาเพื่อที่จะไปบริหารจัดการเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำนี่ก็คือส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำตอนนี้เขาจะต้องมีการพิจารณาให้เกิดความสมดุลให้ได้ โดยภาพรวมถ้าไปดูแล้วพื้นที่กรมชลประทานที่เพิ่มขึ้นมาอีกตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีก 160,000ไร่ ดด้วยกัน

ในขณะเดียวกันก็มีความจำเป็นมากเพื่อเพิ่มพื้นที่เพื่อการกักเก็บน้ำต่างๆตอนนี้เขาได้มีการจัดการแผนเพิ่มพื้นที่ได้ทั้งหมด 143 ล้านลูกบาศก์เมตรและคิดว่าคนไทยน่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมอยู่ที่ประมาณ220,000ครัวเรือนด้วยกัน

 

สนับสนุนโดย.  gclub เว็บตรง