การเป็นพ่อแม่ที่ดี

คนเรานั้นไม่ได้มีใครที่เกิดมาแล้วเป็นคนดี100%ด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเคยลุ่มหลงในสิ่งต่างๆมาก่อนเช่นกัน แต่ก็หาทางและกลับใจประพฤติดีและปฏิบัติดีนั่นเองดังนั้นแล้วการเป็นพ่อแม่ที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะคนเราทุกคนไม่ได้เป็นคนดีอย่างแท้จริง เพราะในช่วงชีวิตเรานั้นต่างก็ต้องเคยผ่านช่วงเวลาที่เราอาจจะหลงผิดหรือทำพลาดในสิ่งที่ไม่ดีลงไป

และสิ่งหน้าถือเป็นสิ่งที่ตราหน้าเราว่าเรานั้นทำไม่ดีนั่นเอง และเมื่อเหตุการณ์ที่เราได้ทพลดหรือทำผิดไปนั้นผ่านพ้นไป แต่ทิ้งที่หลงเหลือก็คือร่องรอยความทรงจำที่ยังอยู่และย้ำเตือนเราเสทอว่าเรานั้นเคยทำผิดพลาดและทำไม่ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเอง

เมื่อเราเคยทำผิดพลาดแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นมักจะเป็นบทเรียนให้เราเสมอและเมื่อเรามีครอบครัวและมีลูกเราก็จะนำสิ่งที่เราเคยผิดพลาดไปสอนและทำให้ลูกสามารถเข้าใจในเรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องที่อาจจะทำให้ผิดพลาดได้ และการที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้นั้นไม่จำเป็นว่าในชีวิตของเราจะไม่เคยเจอกับเรื่องราวที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ทำผิดพลาด แต่เมื่อเป็นพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราได้เคยทำผิดพลาดในอดีตนั้นเราจะต้องเรียนรู้และแก้ไขให้ตัวเรานั้นดีขึ้นและไม่ให้มีโอกาสที่เราจะทำผิดพลาดแบบที่เคยเป็นอีกครั้ง 

การเป็นพ่อแม่ที่ดีนั้นจะต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้แม้ในอดีตเรานั้นจะเป็นคนที่ไม่ดีแค่ไหนก็ตามแต่พอเมื่อมีลูกเราจะต้องปรับตัวและรู้คิดไว้เสมอว่าสิ่งไหนที่ควรทำให้ลูกเห็นและสิ่งไหนที่ไม่ควรทำให้ลูกเห็น เพราะสิ่งที่เราแสดงออกเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกนั้นเป็นสิ่งที่ลูกจะเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตนั่นเอง

ดังนั้นล้วเมื่อเริ่มมีลูกคนที่กำลังเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วนั้นจะต้องปรึกษากันตั้งแต่เริ่มต้นว่าเรานั้นจะเลี้ยงดูลูกไปในทิศทางใดและเมื่อลูกเรานั้นจะปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้ลูกนั้นได้รับแบบอย่างที่ดี ดังนั้นแล้วเรื่องการเป็นพ่อแม่ที่ดีนั้นจึงขึ้นอยู่ที่ตัวของพ่อและแม่ว่า เขาทั้งสองนั้นพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อลูกหรือไม่นั่นเอง

นอกจากการเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วพ่อและแม่จะต้องคอยสอนลูกอบรมในสิ่งที่ชอบที่ควรอยู่เสมอ มีความรู้สึกและคิดเห็นที่เป็นกลางต่อลูกและกับคนอื่นๆ เข้าใจและรับฟังในสิ่งที่ลูกอยากจะเป็นหรือทำไม่ยัดเยียดสิ่งต่างๆที่มากเกินไปให้กับลูก เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเรานั้นเป็นพ่อแม่ที่ดีที่เข้าใจลูกด้วยนั่นเอง

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  สล็อต ยิงปลา ฝากขั้น ต่ำ 100