รับมือกับ Toxic People

ต้องยอมรับว่าในสังคมปัจจุบันเรามักจะเจอกับ Toxic People จำนวนมาก ซึ่งคนส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่รู้ตัวว่าตนเองนั้นคือคนที่เป็นพาต่อผู้อื่น คนเหล่านี้มักจะพูดและกระทำสิ่งต่างๆตามอำเภอใจของตัวเองโดยที่ไม่คำนึงหรือคิดถึงใจของผู้อื่นและมักจะคอยทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนและรู้สึกไม่ดีจากคำพูดและการกระทำของตนเองเสมอ

โดยส่วนใหญ่ Toxic People มักจะพบจากสังคมขนาดใหญ่และในสังคมนั้นจะไม่ได้มีเพียงคนเดียวที่เป็น Toxic People แต่ยังมีหลายคนที่เป็นและไม่ทราบว่าตัวเองนั้นมีลักษณะของการเป็น Toxic People ด้วย

รับมือกับ Toxic People ดังนั้นแล้วเมื่อเรานั้นได้เข้าไปอยู่ในสังคมขนาดใหญ่และได้เจอกับ Toxic People การรับมือกับคนเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเรียนรู้ ศึกษาเพื่อเอาไปรับมือกับคนเหล่านี้ให้ได้ ไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อเราได้อยู่กับคนเหล่านี้ในระยะเวลาที่นานก็อาจจะทำให้เรานั้นกลายเป็น Toxic People ไปด้วยได้เช่นกัน

การรับฟังอย่างเข้าใจ คนเหล่านี้มักจะพูดสิ่งต่างๆออกมาโดยไม่ได้คิด การรับฟังเขานั้นเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขานั้นพูดออกมา ไม่แปลกที่เขานั้นยากจะพูดสิ่งต่างๆหรือสิ่งที่ตัวเขาได้เรียนรู้และได้รับมา แน่นอนว่าพวกเขามักจะพูดให้เรานั้นคล้อยตามและมีความคิดเห็นที่ตรงกันกับเขานั่นเอง  ufabet auto   ดังนั้นการรับฟังอย่างเข้าใจคือการไม่คล้ายตามในสิ่งที่เขาพูด แต่อาจจะต้องมีการพูดคุยและทำความเข้าใจกันด้วย

การไม่เก็บไปคิด ต้องบอกเลยว่า Toxic People เป็นคนที่น่ากลัวมากเมื่อพูดหรือกระทำสิ่งใดๆออกมา เพราะจะทำให้เรานั้นเก็บหรือนำไปคิดและคล้ายตามได้ การไม่เก็บสิ่งต่างๆที่เหล่า Toxic People นั้นได้กระทำหรือพูดให้เราฟังนั้นไปคิดก็จะทำให้เรานั้นไม่เครียดหรือไม่คล้อยตามในสิ่งที่พวกเขานั้นพูด

การตักเตือนและแนะนำ แม้คนเหล่านี้จะไม่ได้มีการยอมรับในคำตักเตือนและแนะนำที่ง่ายมากนัก แต่การพูดตรงๆเพื่อตักเตือนในสิ่งที่ไม่ควรทำหรือควรพูดออกมานั้นก็เพื่อที่จะทำให้คนเหล่านี้นั้นสามารถนำกลับไปคิดหรืออาจะมีการปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้

การแสดงความคิดเห็นหรือแสดงจุดยืนของความแตกต่าง Toxic People มักจะตั้งตัวเองว่าตัวเองนั้นมีความคิดและการกระทำที่ถูกต้อง และสิ่งที่ตัวเองนั้นเป็นตามหลักธรรมชาติ การรับมือด้วยการแสดงความคิดเห็นและแสดงจุดยืนให้ Toxic People นั้นเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้มีเพียงด้านเดียว ทำให้พวกเขานั้นได้ฟังและได้รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นมีสองด้านเสมอ

ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากที่จะรับมือกับคนเหล่านี้ด้วยการแสดงความคิดเห็นก็ตาม แต่ถ้าหากว่าเรานั้นมีจุดยืนและสามารถที่จะแสดงตัวตนจุดที่เรายืนได้ ก็จะทำให้คนเหล่านี้นั้นเลิกมาพูดหรือทำอะไรที่ทำให้รู้สึกเป็นพิษได้