การเวียนว่ายตายเกิด

การเวียนว่ายตายเกิด คนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอก คำสอนของพระพุทธเจ้าคือการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

การเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธองค์ทรงสอนทรงชี้ทางสว่างให้พุทธะศาสนิกชนเดินทางแนวทางที่พระองค์ทรงค้นพบนั่นคือพระนิพพานคือหลุดพ้นจากวัฏสงสารจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธองค์ทรงค้นพบพระธรรม 84,000 พระธรรมขันต์ โดยวิธีการดูจิตตัวเองด้วยอานาปาณะสติ คือดูลมหายใจเข้าและดูดลมหายใจออก สมาธิของพระองค์ทรงค้นพบไว้มีหลายชนิดตั้งแต่สภาธิขั้นต้นเรียกว่าคณิตกะ สมาธิอุปจารละสมาธิ อัปนาสมาธิ และภาวนาสมาธิ การนั่งสมาธิวิธีการนั่งขั้นตอนก็คือขาขวาทับขาซ็าย ซ้ายมือขวาทับมือซ้าย

บางคนนั่งดูลมแล้วจะมีอาการขนลุกขนพอง ตัวโยกตัวเคลง  มีลมพุ่งออกจากร่างกายหลักการนั่งสมาธิต้องปล่อยจิตให้ว่างนั่งดูลมไปเรื่อยเรื่อยจนจิตพัฒนาไปถึงอัปนาสมาธิแล้วได้พิจารณากาย เพื่อนำไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสาร มีพระอาจารย์หลายท่านเล่าถึงประสบการณ์จากการนั่งสมาธิบางองค์ใช้เวลาสองวันก็หลุดพ้น

บางองค์ใช้เวลาเจ็ดปีแปดปีแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลที่สะสมมาดังคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าไว้ผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมแสดงว่าผู้นั้นพ้นทุกข์ การเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นเรื่องที่ทุกข์ มันเป็นเรื่องที่ยากลำบากของทุกคนจริงๆท่านจะสังเกตได้ว่าเกิดแก่เจ็บตายหากเรายังไม่รีบศึกษาเดินตามรอยพระพุทธองค์แล้วเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิด

เกิดแก่เจ็บตายมาแล้วยังต้องมาทำงานมาลำบาก มีสุข มีทุกข์อยู่เช่นนี้ตลอดไป เพราะฉะนั้นแล้วเรามีโอกาสเรียนรู้แล้วเราเร่งปฎิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นตามคำสอนของพระพุทธศาสนาให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันดีกว่ามีพระอาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมตั้งแต่ยังอายุยังน้อยก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นส่วนมากพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาจะหันหน้าเข้ามาปฏิบัติธรรม

เพื่อหลุดพ้นเพราะเขาพบแล้วว่าการที่มีเงินมากมายขนาดไหนมันก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีมีเงินน้อยมันก็มีความทุกข์มีเงินเยอะมันก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นแล้วทุกๆที่มันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแต่ความทุกข์และความตายน่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนถ้าการที่เรากลับมาเกิดกับหมาแก่กลับมาเจ็บกลับมาตายอีก

ก็จะทำให้คนเราจะต้องเวียนว่ายในวัฏสงสารอีกต่อไปเกิดเกิดคนไทยสามารถนับถือศาสนาพุทธมีพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกคำสอนคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งสอนไว้อย่างถูกต้องและดีเยี่ยมอยู่แล้วขอให้ทุกท่านเร่งมือปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นขอให้ทุกท่านจะได้ไม่ต้องเข้ามาสู่วัฏฏะของความเวียนว่ายตายเกิดมันนั่งสมาธิภาวนา

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    ufabet เว็บตรง