Soceity ZEN MIND แก่นของเซน 2

ถ้าเธอศึกษาอักษรวิจิตร เธอจะพบว่าคนที่ไม่ฉลาดนักมักกลายมาเป็นนักเขียนลายสือที่มีฝีมือเยี่ยมที่สุด คนที่ฉลาดกับการใช้มือ คือใช้ได้อย่างคล่องแคล่วมาก มักจะพบปัญหาหนักหน่วงยิ่งเมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่ง นี่คือความจริงในศิลปะและในเซน และเป้นความจริงในชีวิตด้วย เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดเกี่ยวกับเซน เราจึงไม่อาจพูดได้ว่า เขาดี หรือ เขาแย่ ในความหมายของคนทั่วไป

ท่าในการนั่งซาเซนของทุกคนจะไม่เหมือนกัน สำหรับบางคนการนั่งขัดสมาธิเป้นไปไม่ได้เลย แต่แม้ว่าเธอจะไม่สามารถนั่งได้อย่างถูกต้องก็ตาม เมื่อจิตใจที่แท้จริงและแสวงหาของเธอถูกปลุกเร้า เธอก็สามารถฝึกปฏิบัติเซนได้ตามความหมายที่แท้จริงของมัน ความจริงแล้วคนที่มีปัญหาในการนั่งจะสามารถปลุกเร้าจิตใจที่แสวงหาอย่างแท้จริงได้ง่ายกว่าคนที่สามารถนั่งได้อย่างง่ายดายเสียอีก

เมื่อเรานั่งพนิจพิจารณาถึงสิ่งที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวัน เรามักจะรู้สึกละอายใจ ลูกศิษย์คนหนึ่งเขียนมาบอกฉันว่า ท่านอาจารย์ส่งปฏิทินมาให้ผม และผมพยายามปฏิบัติตามสุภาษิตในแต่ละหน้า แต่ปีใหม่ผ่านไปได้เพียงไม่กี่วัน ผมก็ล้มเหลวเสียแล้ว ท่าน โดเกน เซนจิ กล่าวว่า โชชะขุ จูชะขุ  ชะขถ โดยทั่วไปแปลว่า ความผิดพลาด หรือ ผิด โชชะขุ จูชะขุ แปลว่า การสืบต่อความผิดด้วยความผิด หรือการผิดอย่างต่อเนื่อง ท่านโดเกนบอกว่าความผิดพลาดอย่างต่อเนื่องของคนก็เป็นเซนได้เช่นกัน เราสามารถพูดได้ว่าชีวิตของพระอาจารย์เซนแต่ละคนอาจมาจากปีแล้วปีเล่าของ โชชะขุ จูชะขุ อันหมายความว่า ความเพียรพยายามมุ่งฝึกอยู่อย่างเดียวเป็นเวลาหลายปี

เป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆที่คนเรานั้นจะต้องได้รับความผิดพลาดซ้ำๆเป็นดั่งประสบการณ์และอาหารของการใช้ชีวิต ผู้ใดที่ไม่เคยผิดพลาดก็ย่อมไม่ได้มีการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตด้วยเช่นกัน ผู้ใดที่ไม่เคยผิดพลาดก็จะไม่ได้มีการลิ้มรสของความสำเร็จด้วยเช่นกัน ดังนั้นอย่าละอายแก่ใจกับการที่ทำผิดพลาดและต่อเนื่องไปผิดพลาดอีก ก็ไม่ได้ละอาย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    sexybaccarat