ดนตรีสามารถปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเราได้หรือไม่

ดนตรีช่วยเพิ่มอารมณ์และความเป็นอยู่ที่ดีของเรา และดนตรีบำบัดอาจช่วยในระหว่างการรักษาภาวะสุขภาพบางอย่างได้

ดนตรีสามารถปรับปรุงสุขภาพ เวลาเป็นเรื่องยาก บรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบัน สงคราม ผลกระทบของภาวะโลกร้อน ความไม่เท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบ และความท้าทายด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจจากโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยในโลกและคุณภาพชีวิตของเรา

หวังว่าเราแต่ละคนจะพบช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายและเปลี่ยนความคิดของเราให้ห่างไกลจากข่าวประจำวันที่ยากลำบากได้ชั่วคราว สำหรับคนจำนวนมาก ดนตรีสามารถมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงนั้น แม้จะเพิ่มขึ้นทีละน้อยก็ตาม

ดนตรีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราอย่างไร เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิจัยได้ศึกษาผลกระทบของการแทรกแซงทางดนตรีที่มีต่อคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

และพยายามตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยเปลี่ยนไปสู่การปลดปล่อย การผ่อนคลาย และการฟื้นฟูสมรรถภาพ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (การศึกษาการศึกษา) เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าการใช้สิ่งแทรกแซงทางดนตรี (การฟังเพลง การร้องเพลง และดนตรีบำบัด) สามารถสร้างการพัฒนาสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญ และการปรับปรุงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายของ ชีวิต. ในขณะที่นักวิจัยพบว่ามีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตทางจิตใจ พวกเขาไม่พบการแทรกแซงหรือ “ปริมาณ” ของดนตรีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

ความซับซ้อนของดนตรี ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ซับซ้อนจากหลากหลายวัฒนธรรม ด้วยประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายและความต้องการด้านสุขภาพกายและใจ ความเชื่อมโยงของเรากับดนตรีเป็นเรื่องส่วนตัวมาก ความสัมพันธ์ของเรากับดนตรีอาจเป็นการเต้นที่สวยงาม เปราะบาง และมักจะซับซ้อน ซึ่งเปลี่ยนจากช่วงเวลาหนึ่งไปอีกช่วงเวลาหนึ่งตามอารมณ์ ความชอบ สถานการณ์ทางสังคม และประสบการณ์ที่ผ่านมา มีหลายครั้งที่ดนตรีสามารถส่งผลที่ชัดเจนและทันทีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเรา:

ผ่อนคลายช่วงการเปลี่ยนภาพเพื่อเข้าสู่โหมดสลีปด้วยเพลย์ลิสต์ที่ผ่อนคลาย หาแรงจูงใจในการออกกำลังกายด้วยการฟังเพลงแดนซ์มันส์ๆ ช่วยระบายอารมณ์ด้วยการร้องเพลง เชื่อมต่อกับผู้อื่นโดยเข้าร่วมการแสดงดนตรีสด

ดนตรีสามารถใช้เป็นเครื่องมือบำบัดได้อย่างไร ดนตรีบำบัดเป็นวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพที่จัดตั้งขึ้นซึ่งใช้การแทรกแซงทางดนตรีตามหลักฐานเพื่อกำหนดเป้าหมายการดูแลสุขภาพเพื่อการบำบัด ดนตรีบำบัดเกิดขึ้นระหว่างผู้ป่วย (และอาจเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยและ/หรือครอบครัว) กับนักบำบัดโรคทางดนตรีที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรดนตรีบำบัดระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตที่ได้รับการรับรอง

นักบำบัดด้วยดนตรีใช้การแทรกแซง (การร้องเพลง การสำรวจเครื่องดนตรี การแต่งเพลง การเคลื่อนไหว การสร้างดนตรีดิจิทัล และอื่นๆ) และการเปิดกว้าง (การฟังเพลง ภาพที่มีการนำทางด้วยดนตรี การสร้างรายการเพลง หรือการสนทนาทางดนตรีและการระลึกถึง) และสร้างเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายบางอย่างอาจรวมถึงการลดความวิตกกังวล อารมณ์ของคุณลดลง การรับรู้ความเจ็บปวดลดลงระหว่างการรักษามะเร็งหรือการรักษาพยาบาลอื่นๆ การเพิ่มการแสดงออก การค้นหาแรงจูงใจ และอื่นๆ อีกมากมาย แนวทางในการใช้ดนตรีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประเภทนี้ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคุณ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว และนักบำบัดด้วยดนตรีสามารถช่วยคุณค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์เฉพาะ

 

สนับสนุนโดย    ทางเข้า ufabet ภาษาไทย