ผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว

        ความรุนแรงในครอบครัวทั่วไปที่เราเห็น เกิดจากความเครียดที่มีสาเหตุหลายอย่าง เช่นความเครียด จากงาน จราจร มลพิษภายในอากาศที่เราต้องทนอยู่ สิ่งแวดล้อมและสภาวะเศรฐกิจที่แย่ๆ ความเครียดเหล่านี้จะทำให้เราหมดความอดทนและพร้อมที่จะแสดงปฎิกิริยาอาการปะทะที่รุนแรงได้เสมอ

          อย่างไรก็ตาม การกระทำที่รุนแรงนี้จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ เมื่อผ่านพ้นเหตุการนี้ไปแล้วทุกคนก็ต่างก็จะคิดได้ว่าไม่ควรใช้ความรุนแรง และจะรู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกขายหน้าถ้าได้ฟังคำพูดว่ากล่าวตักเตือนก็จะคิดได้และความดีที่มีอยู่ในใจ จะทำให้เกิดจิตสำนึกที่ดีขึ้นมาทันที แต่จะมีความการกระทำที่รุนแรงอีกแบบหนึ่งที่มันน่ากลัวและเป็นอันตรายต่อชีวิต คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครอบครัว อยู่บ่อยๆ

เช่น การลงโทษลูกด้วยการตบตี ใช้วิธีข่มขู่ด้วยอารมณ์ และใช้คำพูดที่รุนแรง เหน็บแนมให้ลูกได้อับอาย และการทะเลาะกันระหว่างพ่อ-แม่ หรือสมาชิกคนอื่นๆที่เป็นผู้ใหญ่ในครอบครัว ทำให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี เด็กจะเอาตัวอย่างที่เราทำให้เห็นนั่นแหละมาเป็นแบบอย่าง และนำมาใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้นจิตใจ และอาจทำให้เกิดผลกระทบอยู่ 2 อย่างคือ  ผลกระทบระยะสั้นและผลกระทบระยะยาว 

  • ผลกระทบระยะสั้น คือ ถ้าเป็นเด็กเล็กๆ จะมีอารมณ์หงุดหงิด ไม่มีความสุข เลี้ยงยาก หวาดผวาเมื่อคนที่เคยทำความรุนแรงกับเขาเข้ามาใกล้ เด็กบางคนมีอาการ หงอย ซึม ไม่สนใจใคร ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส ถ้าเด็กเหล่านี้โตขึ้นจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย ไม่มีความสุข ถ้าได้โกรธใครก็จะระงับอารมณ์ ไม่อยู่ ชอบใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อน หรือสัตว์เลี้ยง  แต่ถ้าเด็กโต นอกจากจะหงุดหงิดง่าย ไม่มีความสุขแล้วยังส่งผลให้การเรียนต่ำลง สมาธิและความสนใจลดลง เบื่อหน่ายไม่อยากเรียน มีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อฟังคำสั่งครู ไม่ยอมทำตามข้อบังคับของโรงเรียนและสังคม 
  • ผลกระทบระยะยาว คือ เด็กที่ถูกเลี้ยงด้วยวิธีรุนแรง หรืออยู่ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง จะทำให้เขารู้สึกว่าสังคมแรกที่ไม่ดีก็คือสังคมในบ้าน เด็กอาจจะเป็นคนก้าวร้าวชอบใช้ความรุนแรง การที่เด็กได้รับความรุนแรงอย่างมากๆจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในสังคมได้

          การใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีผลบกระทบต่อสภาพจิตใจ และพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพของเด็กเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าเราไม่ช่วยกันลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้หมดไป หรือทำให้ปัญหานี้น้อยลง ในที่สุดแล้วเราก็จะได้ประชากรที่ชอบใช้ความรุนแรงเวลาไปไหนมาไหนก็จะไม่มีสบายใจ และถ้าเราใช้ความรุนแรงด้วยการตบตีลูกของเรา วันข้างหน้าลูกของเราก็จะทำแบบนี้กับหลานของเราต่อไป เราควรจะมอบความรักความเมตตาให้แก่พวกเขาและลูกๆของเราจึงจะมีความสุขและในที่สุด และในที่สุดสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองก็จะมีความสุขด้วย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  gclub