การเกณฑ์ทหารยังจำเป็นอยู่หรือไม่?

เป็นประเด็นการเมืองที่ส่งผลถึงสังคมและความมั่นคง เมื่อมีพรรคอนาคตใหม่ โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.และได้ประกาศสละตำแหน่งกรรมาธิการทุกคณะในสภาผู้แทนราษฏร ได้ออกมาขับเคลื่อนนโยบายพรรคของตนเองกับประชาชน

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ทำให้อนาคตของประเทศเป็นอนาคตที่มีความเท่าเทียมกันในเรื่อง “ลดลงบททหาร-เลิกเกณฑ์ทหาร” โดยก่อนหน้านี้ทั้งพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปปัตย์และพรรคเสรีรวมไทยได้ประกาศนโยบายนี้ในระหว่างทางหาเสียงเลือกตั้ง

การประกาศจุดยืนและเคลื่อนไหวทางการเมืองของนายธนาธร ได้สร้างแรงกระเพื่อมการเมืองไทยโดยเฉพาะฟากฝั่งพรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำรัฐบาลต้องออกมาท้วงติงวิพากษ์วิจารณ์มองการเคลื่อนไหวนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยเราหรือไม่?

โดยเฉพาะการปลุกมวลชนลงถนนสร้างปัญหาให้กับประเทศอีก แต่พรรคอนาคตใหม่ยืนยันจะไม่ชักนำมวลชนลงถนนหรือก่อความขัดแย้งรุนแรงใดๆ เพราในอดีตสังคมเคยได้รับบทเรียนมาแล้ว ส่วน “ซูเปอร์โพลล์”ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้พบว่า ร้อยละ 61.4 ระบุจำเป็นต้องมีการเกณฑ์ทหาร ร้อยละ18.4 ระบุไม่จำเป็น และร้อยละ 20.2 ไม่แน่ใจ

ขณะที่ฝ่ายทหารระบุแนวคิดยกเลิกการเกณฑ์ทหาร และสรรหากำลังพลด้วยความสมัครใจไม่ใช่เรื่องใหม่ และเป็นแนวทางปฏิรูประบบงานกำลังพลระยะยาว โดยกองทัพทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ปัจจุบันมีการผสมผสานระหว่างระบบเกณฑ์ทหารและระบบสมัครใจควบคู่กันไป แต่จากสถิติผู้สมัครใจเป็นทหารยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของกองทัพ

ส่วนการเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการพลทหารเป็นเรื่องดี แต่อาจเป็นปัญหาภาระงบประมาณของประเทศก็ได้ กองทัพยังมีความกังวลอยู่บ้างต่อการนำเรื่องความมั่นคงไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งอาจสร้างความสับสนและความเข้าใจผิดกับสังคมได้

จะเห็นว่าการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายของพรรคการเมืองที่คาบเกี่ยวกับกองทัพและภารกิจของทหาร ในอดีตนักการเมืองมักดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงคะแนนนิยม แต่ปัจจุบัน เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน  ประชาชนก็มีช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร และใช้วิจารณการตัดสินใจว่าควรเชื่อหรือไม่เท่านั้นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    บาคาร่า บิกินี่